STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Ny rangordning för trafikanter i Storbritannien

Highway Code gäller alla trafikanter i England, Scotland and Wales. Bild GOV.UK

Nya regler kopplat till Highway Code är på gång att gälla på vägar i Storbritannien där utgångspunkten är att fotgängare och cyklister flyttas upp till toppen i en rangordning av motorvägskoden. Det om förslaget godkänns i parlamentet när ledarmötena återvänder efter sommarledigheten.

Highway Code är en uppsättning information, råd, guider och obligatoriska regler för trafikanter i Storbritannien med målet är att främja trafiksäkerheten. Motorvägskoden gäller alla trafikanter inklusive fotgängare, hästryttare och cyklister samt motorcyklister och förare. 

Syftet är att den nya regeln ska se till att skydda de mest utsatta trafikanterna genom att ge de oskyddade trafikanterna ökad prioritet. Med den nya hierarkin, vilken återspeglar hur stor potentiell fara en bilist kommer att utgöra för andra trafikanter, placeras de tyngsta fordonen längst ner i rangordningen, med mest ansvar.

Om parlamentet godkänner förslaget kommer den nya hierarkin för regel H1 på motorvägskoden att vara följande:

Fotgängare

Cyklister

Hästryttare

Motorcyklister

Bilar/taxibilar

Skåpbilar/minibussar

Tunga godsfordon/Stora personbilar

Transportdepartementet i Storbritannien: Bilförare kommer att ansvara för att cyklister är säkra, medan cyklister kommer att ansvara för att se upp för fotgängare. Detta tar inte bort behovet av alla trafikanter ska bete sig ansvarsfullt.