STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Nya Euro NCAP Vision 2030 inkluderar MC

Bild: Euro NCAP.

Nya krockförebyggande tester av automatiserade bilar kommer att omfatta motorcyklar. Euro NCAP tittar också på sätt att bedöma säkerheten för motorcyklar. Euro NCAP, European New Car Assessment Programme, är ett trafiksäkerhetsamarbete mellan några av Europas stater, däribland Sverige, biltillverkare och frivilliga organisationer. 

I september 2022 publicerade FEMA en artikel om det mycket höga Euro NCAP-stjärnbetyget för Tesla-modellen Y. Det medan olyckor med Teslas i USA har visat att autopilotsystemet är långt ifrån felfritt, särskilt under dåliga väderförhållanden.

Den 9 november publicerade Euro NCAP sin nya Vision 2030: a Safer Future for Mobility. I detta dokument beskriver Euro NCAP på hög nivå hur man ser på framtida fordonssäkerhetsstandarder och tester. Euro NCAP planerar till exempel att lägga till testning och bedömning av assisterade och automatiserade förarstödssystem, titta på förarens distraktion, undersöka HMI (Human Machine Interaction) design, testning och bedömning av säkerhetsfunktioner aktiverade av V2V (fordon till fordon), V2I (fordon till infrastruktur) och V2X (fordon till allt) kommunikation, utvärdering av brandrisk och termisk rusning i elfordon. 

Man siktar även på nya program som kommer att bedöma säkerheten för motorcyklar och andra motordrivna tvåhjulingar samt lätta och tunga lastbilar, i syfte att ta itu med överrepresentationen av dessa fordon i trafikdöd och allvarliga skador.

Visionsdokumentet drar slutsatsen att inkludering av motorcykelsäkerhet är en tilltalande möjlighet men också en utmaning. Det innebär att ändra FN-föreskrifter 78, eventuellt inrättar ett program för eftermarknadstestning av personlig skyddsutrustning samt en ökning av tester.

FEMA ser detta som goda nyheter. Uppsatsen ger ett svar på de farhågor man har uttryckt tidigare. Att inkludera fler scenarier med PTW i testerna, ta hänsyn till mindre än perfekta väderförhållanden, uppmärksamma Advanced Rider Assistance Systems (ARAS) och även titta på PPE skulle vara ett stort steg framåt för motorcyklisters säkerhet. 

Redan 2023 kommer ett nytt testprotokoll att användas där behoven hos förare av motordrivna tvåhjulingar kommer att beaktas: speciellt fler testscenarier och användning av flera sensorer. Det nya betygssystemet kommer att ställa mer krav på sensorer och kommer att överbrygga gapet till verkliga scenarier. En start kommer att göras med de andra frågorna som ARAS och PPE. 

FEMA har bjudits in att ta del av dessa nya utvecklingar.