STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Nya trafikförsäkringsregler

Trafikförsäkringen
Trafikförsäkringen

Regeringen föreslår nya regler om trafik­försäkringen. Förslagen, som bygger på ett EU-direktiv, ökar skyddet för dem som skadas i trafiken, bland annat genom att fler får rätt till ersättning ur försäkrings­systemet.

– Nu inför vi en trafikförsäkringsplikt för elsparkcyklar. Antalet skador med elsparkcyklar har ökat under de senaste åren och regeringen ser därför behovet att skärpa reglerna och främja en säkrare användning. Dessutom ska personer som färdas i trafiken inte riskera att stå utan ersättning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I november 2021 antogs ett EU-direktiv som innehåller nya regler om den obligatoriska trafikförsäkringen inom EU. Direktivet syftar till att öka skyddet för de som skadas i trafiken, bland annat genom att fler får rätt till ersättning ur försäkringssystemet.

För att genomföra EU-direktivet i svensk lag föreslår regeringen bland annat följande:

• Trafikskadelagens tillämpningsområde utvidgas så att även flertalet elspark­cyklar och vissa andra eldrivna cyklar utan pedaler omfattas av kravet på trafikförsäkring (se faktarutan).

• Ett så kallat insolvensgarantisystem införs. Personer som färdas i trafiken ska ha en heltäckande försäkring och inte riskera att stå utan ersättning. Insolvensgarantisystemet säkerställer att en person som skadats får ersättning även om hans eller hennes trafikförsäkringsgivare går i konkurs.

• Det högsta ersättningsbeloppet som kan betalas från en motortävlings­försäkring höjs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 december 2023, förutom bestämmelserna om det nya insolvensgarantisystemet. De föreslås i stället träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.