STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Nyregistrerade MC och mopeder i februari 

Bild: Motorbranschen.

Positiva siffror från förra månaden kan ge en vink. Februari är den månad som är precis i slutet av lågsäsongen för försäljning av mopeder och motorcyklar i Sverige. Samtidigt ger februari en första, försiktig indikation på hur vårsäsongen kan komma att utveckla sig. 

Som vanligt är siffrorna i början av året lite svåra att utgå ifrån i jämförelser med tidigare år. Med regelskiftet från Euro 4 till Euro 5 under de två̊ senaste åren är det främst med 2019 Motorbranschen kan göra rimliga jämförelser. Tillsammans med snittet för de två̊ första månaderna 2020 och 2021 kan en försiktig analys också göras, skriver Motorbranschen.

Under februari i år såldes 517 MC, att jämföra med samma månad 2021:387, 2020: 716 och 2019: 533. Motsvarande siffror för moped är februari i år såldes 392, att jämföra med samma månad 2021:116, 2020:613 och 2019: 290.

Under vintern har moped- och MC-branschen brottats med svårigheter när det kommer till leveranser, orsakade av brist på viktiga tillverkningskomponenter och utmaningar i världshandeln avseende transporter. Krisen i Ukraina har än inte direkt påverkat moped- eller motorcykelbranschens nyregistreringssiffror.