STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Nytt partnerskap syftar till att rädda liv 

Idag lanserar Global Alliance of NGOs for Road Safety och Uber ett nytt partnerskap för att sätta fart på en global strävan efter ökad tillgänglighet av säkra och prisvärda MC-hjälmar. Användningen av motorcyklar fortsätter att öka avsevärt i låg- och medelinkomstländer och därför är det viktigt att ökad hjälmanvändning följer med i spåren av fler motorcyklister. 

Ökad hjälmanvändning kan inte bara uppnås genom att utbilda förare om säkerhetsfördelarna med hjälmar, det kräver även omfattande lagar för korrekt användning av hjälmar, kombinerat med efterlevnad och främjande av lagen. För att uppnå detta måste MC-förare ha tillgång till säkra, prisvärda hjälmar som uppfyller nationella eller internationella standarder.

Med stöd från Uber kommer alliansen att sammankalla en global arbetsgrupp av trafiksäkerhetsexperter som kommer att utveckla verktyg för att stödja civilsamhällets förespråkande för ökad tillgänglighet av säkra, prisvärda och effektiva hjälmar.

Icke-statliga organisationer ligger i framkant när det gäller att främja användning av motorcykelhjälmar, lagar, standarder och efterlevnad.