STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Orimliga tullar på motorcyklar

Den 1 juni höjs strafftullar och tulltariffer på importerade motorcyklar från USA till Europa från 31 procent till 56 procent. Som en följd av handelstvisten mellan USA och EU riskerar vi att vissa mc-modeller helt enkelt försvinner från den svenska marknaden.

-I en tid med en världspandemi och mycket ansträngda logistik- och leveranskedjor över hela världen är denna höjning av strafftullarna på motorcyklar och övriga stålprodukter helt orimlig, säger Niklas Kristoffersson, vd i Moped- och motorcykelbranschens Riksförbund, McRF, i en kommentar.

Frihandel med tydliga regelverk är avgörande för välståndsökningar i hela världen. Särskilt viktiga har frihandelsavtalen mellan USA och EU varit genom åren. Avtal som sedan några år tillbaka har naggats i kanten på grund av protektionism och orimliga handelshinder. Arbetet med att minska och upphäva skadliga tullar har sedan 2018 gått åt helt fel håll och vi riskerar att slå ut delar av motorcykelbranschen i Sverige nu i juni 2021 med förslaget att ytterligare höja tullar och tariffer.

Tvisten mellan USA och EU inom stål- och aluminiumbranscherna har fördyrat importerna av motorcyklar från USA till Europa. Klassiska MC-märken som Indian Motorcycle och Harley Davidson drabbas redan idag orättvist av extra strafftullar jämfört med sina konkurrenter. 

Samma sak gäller övriga tillverkare som sett sina kostnader för aluminium och stål-produkter från USA öka lika mycket. Kostnader som både slår ut förutsättningarna för en sund konkurrens i en tid när världshandeln på grund av Covid 19-pandemin är i gungning.

Åtgärderna påverkar direkt en annars sund konkurrens när motorcyklar får olika pris för kunderna beroende på var i världen de tillverkas. Med detta följer alltid en press på sysselsättningen och vi riskerar att tappa arbetstillfällen i Sverige, särskilt på landsbygden.

Nu när EU-kommissionen planerar att genomföra nästa del i vad som inte kan beskrivas som något annat än ett handelskrig mellan USA och EU innebär detta att tullar och tariffer för USA-tillverkade motorcyklar och stålprodukter höjs till hela 56 procent. 

-Vi uppmanar därför den svenska regeringen att skyndsamt agera inom dess kanaler i Europeiska unionen och i WTO för att undanröja dessa orimliga handelshinder, avslutar Kristoffersson.