STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Prime-vägmarkeringar för MC i Skottland

Bild: Scotland Transport.

 Ett stort antal MC-olyckor i Storbritannien inträffar i kurvor, men det finns en enkel och kostnadseffektiv lösning som kan leda till en betydande minskning av antalet motorcykelolyckor. Särskilda markeringar har testats i Skottland i syfte att minska en förares hastighet, förbättra deras vägposition och deras bromsbeteende.

Konceptet som kallas Prime, Perceptual Rider Information for Maximizing Expertise and Enjoyment, har mottagits väl av experter och har nyligen vunnit Prince Michael International Road Safety Award. Detta efter att koncptet redan har vunnit utmärkelsen Road Safety Scheme of the Year Award och Judges Special Merit Award vid UK Transport Awards i oktober 2023.

Markeringarna har funnits på vissa skotska vägar i några år. Tester med Prime-systemet började 2021 på cirka 22 platser över 750 kvadratkilometer i västra Skottland. Därifrån har forskarna sett videofilmer av över 32 000 motorcyklister och resultatet är en avsevärd minskning av hastigheten, bättre vägposition både vid ingången och toppen av kurvan samt en förbättring av förarens bromsbeteende. Transport Scotland uppger att inga motorcykelkollisioner inträffat vid någon av de tidigare identifierade klusterplatserna där Prime-markeringar har utplacerats.

En färsk artikel från British Motorcyclists Federation (BMF) hänvisade till systemet som ett ”relativt billigt sätt att förbättra motorcykelsäkerheten”. 

Markeringarna förlitar sig på något som kallas ”nudging” inom psykologin, en knuff i rätt riktning, och som utgår från hur miljön är formad för att driva människor mot rätt val i en given situation. Som det ser ut används markeringarna endast vid vänsterhänta kurvor, eftersom statistiken tyder på att dessa är de mest problematiska kurvorna för motorcyklister.

Bevisen om effekten av Project Prime är häpnadsväckande, en verklig triumf för trafiksäkerheten som visar vad som händer när den senaste akademiska teorin stöds av tillämpningar i verkligheten. Allt möjligt tack vare skotsk ingenjörskonst och en stark partnerskapsstrategi. Skottland arbetar med partners för att ha världens bästa trafiksäkerhetsprestanda år 2030 och ett ambitiöst långsiktigt mål där ingen skadas allvarligt eller dödas på våra vägar år 2050. Projekt Prime har svarat genom innovativ teknik, och har bevisat att detta är ett tillvägagångssätt som skulle kunna användas globalt under liknande vägförhållanden.

SMC var tidigt ute och uppmärksammade forskningen och resultaten av vägmarkeringar för MC genomförd av Martin Winkelbauer från den österrikiska trafiksäkerhetsnämnden KfV. Under många år har Winkelbauer forskat om orsaker till motorcykelolyckor i kurvor. Hans resultat visar hur antalet av denna typ av MC-olyckor kan reduceras rejält genom att använda vägmarkeringar som “leder” motorcyklister genom en kurva.