STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Rapporten Road surface friction and motorcycling

Bild: Fema.

FEMA:s Dolf Willigers och SMC:s före detta politiska sekreterare Maria Nordqvist har skrivit en teknisk rapport som innehåller tydliga rekommendationer till vägmyndigheter om hur man testar och förbättrar vägfriktionen.

Tillräckligt grepp är avgörande för motorcyklar, eftersom motorcyklar (normalt) bara har två hjul. Att tappa greppet innebär inte bara att slira utan även risken att förlora balansen, och en krasch. Därför är det viktigt att vägmyndigheternas sladdmätningar också uppfyller MC-förares behov, vilket inte är fallet idag.

Förlust av grepp kan uppstå när en vägyta har tappat en del av sin friktion på grund av slitage, beroende på väder (vatten, snö, is), blödning av bitumen, dåligt utförda reparationer, brunnslock, vägmarkeringar, grus, spill och liknande. 

Det finns ett behov av nya och förbättrade metoder för att mäta vägytans friktion. Delvis, och i framtiden kanske helt, skulle detta kunna lösas genom att använda kamera- och 3D-skanningar som redan används i flera länder.

Rapporten hittar du här: https://www.femamotorcycling.eu/wp-content/uploads/documents_library/roadsurface_friction_and_motorcycling_2023_WT_V1.pdf