STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Rapporten The Wheels of Change

Idag presenterades rapporten The Wheels of Change: Safe and Sustainable Motorcycles in Sub-Saharan Africa. En rapport som FIM har varit med att ta fram.

Syftet med rapporten var att undersöka motorcykelboomen på den afrikanska kontinenten. Den ger rekommendationer med en föreslagen åtgärdsagenda för att maximera motorcykelfördelarna och samtidigt hantera och minimera deras risker. 

Vart femte år fördubblas antalet motorcyklar i området, idag finns 27 miljoner registrerade motorcyklar i Afrika söder om Sahara. En ökning från fem miljoner MC år 2010.

Rapporten identifierar bland annat att:

Motorcyklister står för mer än hälften av trafikdöden i många länder söder om Sahara och så högt som 70 procent

Standardiserad hjälmanvändning är det enskilt mest effektiva sättet att minska huvudskador på motorcykel med upp till 72 procent och dödsfall med upp till 39 procent (enligt WHO). Lagstiftning och tillsyn för säker användning av ryttare och passagerare tillsammans med certifierade standarder, med robusta testfaciliteter, behövs

Låsningsfria bromssystem (ABS) kan minska antalet dödsfall med upp till en tredjedel. Regeringsbeslutad ABS på nya motorcyklar, som nyligen har införts i Kina och Indien, skulle ha en betydande inverkan

Vägdesign måste beakta motorcykelsäkerhet, använda hastighetsreduktion och designa lämplig eller specialbyggd infrastruktur

Motorcyklar har blivit betydande källor till informell sysselsättning med 80 procent som används som taxibilar eller för leveranstjänster. I rapporten finns flera berättelser om hur kvinnor lyfter motorcyklarnas betydelse för deras liv. Att det är motorcyklarna som ger dem jobb och möjlighet att skapa egna företag.