STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Säkerhetsfrågor för autonoma fordon

Bild: Freepik.

Autonom körning sågs som den ultimata lösningen för att nå målet om noll dödsfall i trafiken i Europa men är nu kärnan i en brinnande debatt om trafiksäkerhet. Även om tekniska framsteg har gjort det möjligt för autonoma fordon att uppnå otroliga prestationer av navigering och kontroll, har det blivit allt tydligare att det verkliga hotet inte ligger i maskiner, utan i människor. Det skriver den franska Le Repaire des Motards.

Tanken med autonom körning har alltid varit att eliminera mänskliga fel, som anses vara den främsta orsaken till trafikolyckor. Dock är det just människan som nu är problemet i den autonoma körningens era. Förare tenderar att lita för mycket eller helt på förarassistanssystem och blir distraherade av andra aktiviteter, som att använda en mobiltelefon, läsa eller titta på film.

Även om autonoma fordon är utrustade med sofistikerade sensorer och avancerad programvara för att upptäcka och reagera på potentiella faror på vägen, kan de ännu inte förutse mänskliga förares oförutsägbara handlingar. Detta skapar ett farligt scenario där autonoma fordon hela tiden måste anpassa sitt beteende för att undvika fel från mänskliga förare, vilket kan leda till instabila och potentiellt farliga kör-situationer.

Autonom körning har också väckt farhågor om ansvar i händelse av en olycka. Vem är ansvarig när det autonoma systemet misslyckas eller den mänskliga föraren inte lyckas återta kontrollen över fordonet i en nödsituation? Dessa juridiska och etiska frågor förblir i stort sett olösta och kan ytterligare komplicera den utbredda användningen av autonom körning.

Trots dessa utmaningar pekar förespråkare för autonom körning fortfarande på dess fördelar när det gäller att minska olyckor, trafikstockningar och förbättra energieffektiviteten. Men för att dessa fördelar ska förverkligas är det absolut nödvändigt att mänskliga förare förblir engagerade och uppmärksamma när de använder autonoma förarassistans-system, åtminstone tills nivå fem nås, nivå utan förare, vilket vi fortfarande är långt ifrån för närvarande.

Ett klassificeringssystem i sex nivåer (0-5), allt från helt manuellt till helt automatiserat, publicerades 2014 av SAE International. Denna klassificering baseras på förarens roll snarare än fordonets förmågor, även om dessa är relaterade.

Mercedes-Benz kommer att lansera sitt autonoma körsystem på nivå tre, kallat Drive Pilot, på utsedda motorvägar i USA och Europa 2024.

I slutändan kan autonom körning aldrig bli fullt effektiv förrän mänskliga förare tar ansvar. Detta kräver en betydande kulturell förändring i hur vi designar och använder våra fordon, samt strängare regler för att säkerställa att säkerheten förblir högsta prioritet på våra vägar.