STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Självkörande bilar inte säkra för MC

En studie publicerad av Connected Motorcycle Consortium (CMC) har hittat flera brister i den autonoma tekniken för självkörande bilar. Slutsatsen av CMC-dokumentet är att det framöver kommer att vara nödvändigt för ADAS-fordon att ha ett ”särskilt fokus på Power Two Wheelers-detektering” i sina tester.

Tidigare i år meddelade FN att hastighetsgränsen för självkörande bilar skulle höjas och att nya tester skulle införas för att säkerställa bättre upptäckt av motorcykelförare. Enligt visordown.com tillkännagav den brittiska regeringen planer på att självkörande fordon ska tillåtas på landets vägar från och med nästa år, med planer för fullt genomförande till 2025.Trots detta kvarstår oro för att autonoma fordon ännu inte har tillräcklig detekteringsförmåga för att göra dem säkra runt motordrivna tvåhjuliga fordon (PTW).

European Association of Motorcycle Manufacturers (ACEM) menar att tillförlitlig upptäckt av PTWs av personbil advanced driver-assistance system (ADAS) är absolut nödvändigt för att undvika bil-PTW-kollisioner och för att minska antalet motorcykelolyckor. Personbilar måste på lämpligt sätt kunna känna igen motorcykelmanövrar i vanlig trafik, som att väva in, luta sig i kurvor eller dela körfält.

CMC fann att den fortsatta användningen av ADAS kan leda till att förare av dessa fordon blir alltmer beroende av den tekniken och ”mindre uppmärksamma på köruppgiften.” Som ett resultat av detta säger CMC att bil-till-PTW-kollisioner kan öka, även när bil-till-bil-kollisioner minskar.

Det finns även problem relaterade till “Radar Cross Section” (RCS). Detta är i huvudsak mängden radarvågor som ett objekt reflekterar tillbaka till radarsändaren. Ett större objekt kommer att reflektera mer än ett mindre objekt, till exempel. Detektering påverkas också av Signal-to-Noise Ratio (SNR) vilket kan ses som ett filter, som ignorerar alla små radardetekteringar och fokuserar på de stora. Men, om SNR är inställt för högt kan det ignorera små men relevanta radardetekteringar, inklusive tvåhjuliga fordon.