STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

SMC är med där det händer

Idag inleds International Transport Forums (ITF) årliga toppmöte i Leipzig, Tyskland. Ett OECD-forum som består av 64 nationer och som är en unik plattform för globalt utbyte om strategier för transporter under 2000-talet. Ministrar från medlemsländer deltar i fokuserade debatter med beslutsfattare från näringslivet, civilsamhället och ledande akademiker samt för samtal om framtida utmaningar och hitta gemensamma lösningar.

SMC:s är generalsekreterare Jesper Christensen är på plats. Han leder även kommissionen Mobility inom Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) vilka är huvudsponsor av mötet. 

Under dagens början håller FIM i ett möte under rubriken: Electric Motorcycles – the solution to all your public policy problems. Mötet bjuder på en paneldiskussion med experter som representerar stadsstyrelser, motorcykelindustrin, nationella regeringar, sport och naturligtvis SMC. 

Christensen kommer att berätta om projektet Vision Electric samt prata under punkterna ”Hur reagerar förare på utmaningar som Net Zero (koldioxidneutralitet)?” samt ”Vilka är de bredare fördelarna för samhället med elektriska tvåhjulingar?”

-Det är ingen hemlighet att flera idag glömmer MC i städernas planeringsarbete, på grund av buller, utsläpp, höga hastigheter, olyckor och tråkigt beteende. Det är mycket viktigt att beslutsfattarna får en realistisk syn på motorcyklar, och framför allt också ser och förstår att motorcyklar är en del av lösningen inför städernas utmaningar; trängsel, mobilitet, utrymme och utsläpp. Därför är det viktigt vi är på plats när ministrar, generaldirektörer med flera är ute att skaffa sig ny kunskap, säger Jesper Christensen.

FIM:s kommission Mobility (CPM) har en stor monter på plats med en mängd aktuella elektriska motorcyklar och skotrar för att demonstrera teknikens tillstånd och visa att framtiden faktiskt är mycket närmare till hands. Man planerar även att dra nytta av de olika möjligheterna i de olika forumen under eventet för att stödja detta budskap. Medverkan under toppmötet ger möjligheter att engagera sig direkt med transportministrar och högre tjänstemän om motorcykling. Att marknadsföra motorcyklar som en lösning för många mobilitetsproblem i städerna samt ta itu med några av de utmaningar som MC har skapat för beslutsfattare. Målet är att visa värdet av att köra motorcyklar, särskilt i stadsmobilitet.

Och, under torsdagen håller FIM-presidenten Jorge Viegas ett tal, och lyfter hur motorcyklar är med att bekämpa fattigdom runt om i världen. 

Deltagarna kommer att reflektera och dela perspektiv på transportens roll som en möjliggörare för ekonomisk tillväxt, och som även driver på miljömässig och social hållbarhet.