STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

SMC jobbar för MC-förarnas trafiksäkerhet

Bild: Fema.

När det gäller att minska antalet olyckor bland motorcyklister är det viktigt att få förarnas syn på trafiksäkerheten. Fema skriver i en artikel på sin hemsida www.femamotorcycling.eu att i trafiksäkerhetsvärlden är det ganska vanligt att man pratar om motorcyklister, men det är inte vanligt att man pratar med oss.

För att ändra på detta presenterade motorcykelexperter genomförbara lösningar för trafiksäkerhetsfrågor under seminariet “Reducing road deaths among motorcycle riders”, organiserat av European Transport Safety Council (ETSC). Bland föredragshållarna fanns SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen. 

Problemets omfattning är allvarlig: Över 45 000 användare av motordrivna tvåhjulingar har mist livet på de europeiska vägarna under de senaste tio åren. Och, även med många trafiksäkerhetsprogram på plats, minskar dödsfallen bland motorcyklister i långsammare takt än bland mopedister och andra trafikanter.

Jesper Christensen, som är även styrelseledamot på Fema och Mobility Director på FIM (medlem i ETSC) berättade om dynamiken i MC-krascher och vikten av Advanced (Anti-lock) Braking Systems i sin presentation, vilken är resultatet av en omfattande undersökning bland motorcyklister som råkade ut för en krasch.

Han avslutade sin presentation med att visa motorcyklisternas önskelista, som sammanfattar ett antal relativt enkla steg för myndigheter att ta:

Regeringar och vägägare måste fokusera på och visa att motorcyklar är en del av Nollvisionen.

Vägmyndigheter måste följa deras egen regelbok:

– Säkerställ förutsägbar friktion

– Säkerställ en jämn, ren vägbana

– Se till att det inte finns några farliga föremål längs vägen

– Säkerställ avåkningszoner eller skyddsräcken som är bra för alla trafikanter

– Underlätta god synlighet

– Låt motorcyklister använda bussfiler

– Skapa säkra parkeringsmöjligheter

Uppdatera körkortsdirektivet med risk- och olycksbaserad fokuserad utbildning, inklusive en allmän förståelse för andra fordon för alla.

Tillsynen bör inte bara rikta in sig på hastighetsöverträdare utan också rikta in sig på förare och förare utan giltigt körkort.

På frågan om de senaste förslagen om att införa differentierade hastighetsgränser för innehavare av motorcykelkort A1, A2 och A (90 km/h för A1, 100 km/h för A2 och 110 km/h för A), oavsett de allmänna hastighetsgränserna är Jesper Christensen väldigt tydlig: 

-Det är det farligaste förslaget jag har hört på länge. Det ska inte finnas olika hastighetsgränser för bilar och motorcyklar och det ska absolut inte finnas olika hastighetsgränser för olika kategorier av motorcyklar.

Här kan du läsa hela artikeln skriven av Wim Taal, kommunikationsansvarig Fema. https://www.femamotorcycling.eu/road-safety-wish-list/