STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Stan4SWAP för utbytbara batterisystem

Bild: Stan4SWAP.

Stan4SWAP är en Horizon Europe Coordination and Support Action för att öka standardiseringen för utbytbara batterier för fordon i L-kategorin, fordon med färre än fyra hjul, till stöd för ett snabbt, effektivt och effektivt mobilitetssystem. En färdplan för standardisering som ökar innovationen till marknaden för utbytbara batterisystem för kategori L-fordon. Projektet har fått finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe. Stan4SWAP-projektet startar vid Piaggios huvudkontor i Pontedera. Under de kommande två åren kommer Stan4SWAP att försöka öka den elektriska mobiliteten och banar väg för standardisering av utbytbara batterier.