STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Statistik antalet nyregistrerade MC under 2021

McRf


När Moped- och mc-branschen sammanfattar nyregistreringsstatistiken för mopeder och motorcyklar står en sak ut. Det är att teknikskiftet från Euro4 till Euro5 medfört att det är omöjligt att göra en relevant jämförelse mellan 2020 och 2021. Anledningen är att många fabrikanter och importörer valde att förregistrera sina fordon i december 2020 med avsikten att sälja dem under 2021.

Moped- och mc-branschen har därför valt att redovisa årssiffrorna för de senaste fyra åren 2018 – 2021. Det för att kunna ge en bättre översikt om hur 2021 står sig mot tidigare år. 

MC totalt: 2018/11 507, 2019/11 742, 2020/14 521 och 2021/11 789.

2020 och 2021 är år där pandemin påverkade försäljningen av mopeder och motorcyklar markant. Under 2020 var både efterfrågan som tillgångar av tvåhjuliga fordon mycket god vilket visade sig tydligt i nyregistreringsstatistiken.

Under 2021 har dock världshandelns tillverknings- och transportkapacitet påverkat framför allt tillgången markant. Medan efterfrågan från kunderna har till och med stärkts. Det har gjort att importörerna och handlarna i många fall helt enkelt sålt slut i lagren och förlängda leveranstider.