STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Stora störningar i MC-leveranser

Moped och motorcykelbranschens Riksförbund, McRF, vill uppmärksamma om den situation hela moped- och mc-branschen globalt just nu upplever i form av allvarliga störningar i de logistiska leveranssystemen. Det finns flera orsaker till detta.

Först och främst är det naturligtvis den globala Covid 19-pandemin som orsakat de grundläggande problemen. Ett tydligt sådant exempel är den stora, och globala, bristen på halvledare, eller mikrochips, samt tillverkningsstörningar av så kallat hartsmaterial. Det sistnämnda kan bland annat spåras till tydliga produktionsbortfall efter den stora vinterstormen som Texas, USA, fick uppleva i februari.

-Världshandeln har inte tidigare upplevt sådana här tydliga effekter på logistik- och produktionskedjorna i modern tid. Detta påverkar möjligheterna för tillverkarna att leverera fordon och produkter till den svenska marknaden, säger Niklas Kristoffersson, vd för Moped- och motorcykelbranschen.

Detta problem gäller många modeller hos de flesta tillverkare och importörer. Detaljer om på vilka sätt just separata varumärken påverkas kommuniceras från tillverkare och importörer separat.

MC-Branschen lider av hur världens transportsystem, främst containertrafiken till sjöss, påverkats efter det att stora delar av världen gick in i så kallade lockdowns vid flera tillfällen under 2020. Detta har medfört att containrar och fraktfartyg till del befinner sig på fel platser och i fel hamnar.

Effekten av detta är problem med att få transportkapacitet från tillverkningsländerna till Europa och den svenska marknaden. Och när utbudet kraftigt minskar ökar priserna vilket gör det svårare att få lönsamhet i frakter. Sedan hjälpte det givetvis inte att ett containerfartyg ställde sig på tvären i Suezkanalen.

Det är en viss brist på varor i hela branschen. Från tillbehör och reservdelar till nya fordon. I stort är det helt enkelt så att distributörerna inte kan leverera produkterna i den omfattning vi alla, och framförallt, kunderna vill. Leveranstider är därför lite längre än normalt och många har det svårt att just nu kunna leverera produkter i enlighet med till exempel försäsongsorder.

Nämnda orsaker innebär i de allra flesta fall att så kallade ”Force Majeure”-paragrafer blir aktuella och det är viktigt att MC-handlare, tillsammans med distributörerna, informerar kunderna om detta faktum.

-Vi uppmanar därför alla kunder att besöka sin lokala MC-handlare så snart som möjligt och diskutera med dem om möjligheterna till leveranser, avslutar Niklas Kristoffersson, vd för Moped- och motorcykelbranschen.