STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Svedea bidrar med 755 060 kronor till SMC

Svedea och Sveriges MotorCyklister har ett exklusivt samarbete sedan 2015 i syfte att främja landets hojåkande. Varje år lämnar Svedea ett bidrag för att stötta SMC:s trafikpolitiska arbete i motorcykelrelaterade frågor som rör allt från säkerhet och lagstiftning till utbildning och utveckling. 

SMC har över 65 000 medlemmar och 350 anslutna MC-klubbar runt om i Sverige.

-På Svedea är vi många som älskar hojlivet och vet vilket viktigt arbete SMC gör. Vi ser det som självklart att vara mitt i MC-branschen och då är det helt naturligt för oss att ställa oss bakom SMC:s arbete, vilket många gemensamma projekt vittnar om, säger Stefan Karlsson, affärsansvarig för MC på Svedea. 

Svedeas årliga bidrag till SMC baseras på återbäring för varje medlemsförsäkring som säljs. Årets bidrag landade på 755 060 kronor vilket är i paritet med förra årets rekordsumma. SMC:s medlemmar får å sin sida rabatt på MC-försäkringen hos Svedea.

-Vi är väldigt nöjda med samarbetet och tacksamma för det stöd vi fått under årens lopp, både i form av praktiskt arbete och ekonomiska bidrag. Vår gemensamma expertgrupp för ökad trafiksäkerhet har tillgång till en unik databas och expertis för att identifiera problemområden och risker för olyckor, säger Jesper Christensen, generalsekreterare för SMC.