STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Tillsammans för ökad säkerhet

Det första mötet med alla trafikskolor som fått ta emot den europeiska kvalitetsmärkningen för motorcykelutbildning ägde rum den 7:e december 2022. 

Under detta första möte kom de organisationer som genomför de 35 godkända programmen överens om att arbeta tillsammans för att ta fram ett gemensamt, högkvalitativt utbildningsprogram. Programmet ska omfatta olika nivåer av körskicklighet, insikter om faror och säkerhet samt en självbedömning av körförmågan.

Utbildningsprogrammet kommer att erbjudas kostnadsfritt till trafikskolor som vill förbättra kvaliteten på sina kurser, och till organ som planerar att införa utbildningsprogram för motorcykelsäkerhet i länder där utbildningsalternativen fortfarande är begränsade. Programmet kommer att beakta den lokala kontexten, till exempel trafikmiljö, väderförhållanden, mobilitets- och fritidsvanor och så vidare.

Organisationerna som deltog i detta första möte utbytte åsikter inom ett flertal olika områden, däribland den nuvarande situationen för frivillig motorcykelutbildning i Europa, aktuella trender inom motorcykelutbildning och hur motorcyklisters färdigheter och säkerhetskunnande kan förbättras ytterligare. 

-Den europeiska kvalitetsmärkningen för motorcykelutbildning är en viktig del av vår trafiksäkerhetsstrategi och ett utmärkt exempel på hur industriaktörer, icke-statliga organisationer, trafikskolor och användarorganisationer kan arbeta tillsammans för motorcykelsäkerhet. Efter att ha lanserat den europeiska kvalitetsmärkningen under 2019 vill vi nu ta detta initiativ till nästa nivå genom att erbjuda ett kostnadsfritt, högkvalitativt utbildningsprogram till alla trafikskolor i Europa, säger ACEM:s generalsekreterare, Antonio Perlot.

-Att köra motorcykel är långt ifrån en lätt uppgift. Motorcyklister är utsatta trafikanter och måste vara medvetna om risker och uppmärksamma faror som är specifika för tvåhjulingar. FIM arbetar för att främja högkvalitativ, frivillig utbildning och vi stöder utvecklingen av dessa gemensamma säkerhetsriktlinjer fullt ut. Vi är övertygade om att detta initiativ kommer att göra positiv skillnad för motorcyklisters säkerhet i Europa, säger Jesper Christensen, mobilitetskommissionens FIM-direktör, tillika SMC:s generalsekreterare.  

Den europeiska kvalitetsmärkningen för motorcykelutbildning är en frivillig certifieringsordning för säkerhetsutbildning för redan godkända förare. Den förvaltas av tyska Road Safety Council, International Motorcycling Federation och motorcykelbranschen.

Det främsta målet med den europeiska kvalitetsmärkningen för motorcykelutbildning är att informera motorcyklister i hela EU om de bästa utbildningsprogrammen som finns att tillgå i respektive land, och att öka antalet förare som regelbundet genomgår frivillig, högkvalitativ utbildning. 

Det finns för närvarande 35 certifierade program i elva europeiska länder: Österrike, Belgien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien och Sverige. Fler utbildningscenter förväntas gå med under 2023. 

År 2019 fick den europeiska kvalitetsmärkningen för motorcykelutbildning ta emot trafiksäkerhetsstadgans (Road Safety Charter) pris i kategorin ”Frivilligt engagemang” från Europeiska kommissionen.

För mer information, se: 

https://motorcycle-training-label.eu eller https://roadsafetystrategy.acem.eu/home/the-european-motorcycle-training-quality-label