STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Tyck till om elmotorcyklar  

Bild: FIM.

Att köra längre turer med hojen i Europa är populärt för många motorcyklister, både individuellt och i organiserade grupper. Övergången till elektrisk mobilitet, som för närvarande påverkar personbilar, kommer sannolikt att involvera motorcyklar under de kommande åren. Och, behovet av att hitta laddningsstationer och vänta på att batteriet laddas upp kan påverka touringen.

I detta sammanhang är det nödvändigt att förstå vilka som är nyckelkomponenterna när det kommer till att köra på längre turer med motorcykel, samtidigt som man tar hänsyn till egenskaperna hos nuvarande och framtida batterier och infrastruktur för laddning/tankning (H2).

FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) gör en studie i frågan med syfte och målet att bättre förstå europeiska motorcyklisters attityd till elmotorcyklar i relation till touringaktiviteter. 

Informationen som samlas in kommer att användas av FIM som stöd för att organisera framtida turnéaktiviteter, i syfte att förbättra kvaliteten på touring-evenemang för deltagarna.

Deltagande i detta projekt innebär att du fyller i en undersökning online (tar cirka 25 minuter) relaterad till din demografiska information (t.ex. ålder, kön, etc.), din körupplevelse och vanor, dina egna motorcyklar, ditt deltagande i touring-aktiviteter och din åsikt om elfordon.

Testet är uppdelat i tre delar: först kommer du att fylla i en del som tar 15 minuter, sedan kommer en kort video om turingupplevelser med elektriska motorcyklar (5 min) och slutligen kommer du att fylla i ett sista frågeformulär (5 min).

Enkätlänk: https://www.surveymonkey.com/r/FIM_touring

Tack så mycket för ditt deltagande hälsar FIM i förväg!