STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Utbytbara batterier för fyra tunga MC-tillverkare

Här tecknar representanter från de fyra MC-tillverkarna avtalet med utbytbara batterier. Bild KTM.

Efter månader av förhandlingar har det Europa-baserade Swappable Batteries Motorcycle Consortium, SBMC, nu tecknat ett avtal som öppnar vägen framåt. Organisationens mål är att skapa standardiserade utbytbara batterier för mopeder, skotrar, motorcyklar, trehjulingar och fyrhjulingar. SBMC består av Honda Motor Company, KTM F&E, Piaggio Group och Yamaha Motor Company, 

De fyra målen för SBMC är att:

Utveckla gemensamma tekniska specifikationer för de utbytbara batterisystemen.

Bekräfta en gemensam användning av batterisystemen.

Tillverka och marknadsför konsortiets gemensamma specifikationer som en standard inom europeiska och internationella standardiseringsorgan.

Utöka användningen av konsortiets gemensamma specifikation till en global nivå.

SBMC kommer att arbeta med olika initiativ, inklusive att sätta internationella tekniska standarder för batterier, marknadsföra laddstationer och göra det lättare för användare att hitta stationerna.