STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Varning för potthål

Bild: Matt Hoffman.

Ta det extra försiktighet nu när MC-säsongen rullat i gång då potthål i vägbanan kan utgöra en stor fara för tvåhjuliga fordon.

I år är många vägar i ovanligt dåligt skick med stora och djupa potthål och allvarliga skador överallt, både på det statliga vägnätet och på kommunala vägar och gator. 

Boven i dramat är temperaturväxlingar mellan plus och minus, som får det smälta vattnet som trängt ner i asfalten att frysa och tina om vartannat. När isen expanderar spränger den sönder håligheterna som blir större och större. Ju fler gånger som växlingen uppstår desto större växer sig potthålet. Och, kylan gör det svårt att laga vägarna under vintern, då gäller ofta att oftast väghållaren lagar med provisoriskt material för att under sommaren laga med riktigt asfalt. 

Det är viktigt att vi hjälps åt att anmäla brister för att öka trafiksäkerheten. 

Ser du stora hål, sprickor och andra vägskador som inte är markerade med varningsmärke, kontakta Trafikverkets kundtjänst: 0771-921 921.