Uppdrag Granskning Arkiv

  • Två olyckor inträffar strax norr om Gävle. Den ena med dödlig utgång.  SMC begär friktionsmätning. Denna sker och visar att det inte är några fel på friktionen på det aktuella […]

    Uppdrag granskning igen

    Två olyckor inträffar strax norr om Gävle. Den ena med dödlig utgång.  SMC begär friktionsmätning. Denna sker och visar att det inte är några fel på friktionen på det aktuella […]

    Läs mer...